home Email
Home
Uvjeti korištenja
Navedeni uvjeti korištenja odnose se na usluge Sirius web hostinga i sve sadržaje navedene na ovim Internet stranicama. Ovo je ugovor između Vas (u kasnijem tekstu "člana") i Siriusa.

Dokument je stalno dostupan na web adresi http://www.sirius.hr/uvjeti.htm
1. Usluga web hostinga uz besplatno registriranje domene
Svi članovi Sirius web hostinga ostvaruju pravo na uslugu web hostinga uz besplatno registriranje domene. To znači da je trošak registracije domene ili obnavljanja domene uključen u cijenu web hosting usluge.
Ukoliko Član želi koristiti samo uslugu besplatne registracije domene, Sirius ima slijedeće zahtjeve:
  • domena će biti registrirana u registru za domene po izboru Siriusa
  • ako Član već posjeduje ime domene, dužan je prenijeti domenu u registar za domene prema izboru Siriusa. Ukoliko to Član ne učini, nema pravo na naknadno besplatno prenošenje imena domene
  • Sirius će besplatno obnoviti domenu Člana, ukoliko Član koristi i plaća bilo koji web hosting paket Siriusa. Ako član prestane plaćati uslugu web hostinga, Sirius nije dužan dalje obnavljati ime domene
2. Usluga web hostinga uz besplatno registriranje imena domene nije moguća za domene sa ekstenzijama stranih država (npr. .si, .au i sl.)
Sirius
nije u mogućnosti kupovati imena domena za strane nacionalne Internet mreže. Ukoliko klijent već posjeduje domenu zakupljenu u svojoj matičnoj državi, Sirius mu može ponuditi uslugu web hostinga, ali bez besplatnog obnavljanja domene.
3. Plaćanje usluga
Za ostvarivanje prava korištenja bilo koje usluge Siriusa dužni ste pravovremeno platiti odabranu uslugu. Povrat novca nije moguć. Sirius zadržava pravo odbiti registriranje domene i pravo na brisanje domene Člana koji nije pravovremeno platio usluge web hostinga.
Član se prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja slaže da Sirius nije odgovaran za bilo kakvu štetu nastalu zbog neobnavljanja ili ne registriranja domene u slučaju da Član ne izvrši uplatu za uslugu web hostinga.
4. Sadržaji Internet stranica za sve članove
Svim korisnicima usluga Sirius web hostinga zabranjeno je objavljivati na Internetu bilo kakve ilegalne sadržaje, kao i obavljanje radnji zabranjenih zakonom. Zabranjuje se objavljivanje, slanje ili prenošenje uvredljivih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja. U suprotnom, Član će biti isključen i trenutno mu se raskida članstvo sa Sirius web hostingom.
5. Slanje nezatraženih e-mail poruka/spam
Sirius web hosting ne tolerira slanje reklamnih ni sličnih e-mail poruka bez odobrenja i zahtjeva primatelja. Kršenje odredbe o zabrani slanja takvih poruka (spam) rezultirat će trenutnim isključenjem Člana kao i prekršajnom prijavom po Zakonu RH.
6. Privatnost podataka
Sirius web hosting obavezuje se na strogo čuvanje podataka o članovima.
7. Ograničenje odgovornosti
Sirius
se ograđuje od bilo kakve odgovornosti za eventualne gubitke podataka, štetu, propuste, pogreške, viruse na serveru ili posljedice oštećenja opreme Sirius web hostinga kao i od odgovornosti za nadoknađivanje bilo kakvih troškova koji mogu proizaći iz gore navedenih situacija.
8. Sirius zadržava pravo na dodavanje i izmjenu vlastitih usluga i/ili uvjeta
Sirius
ima pravo promijeniti usluge i njihove uvjete korištenja bilo kada, ukoliko se radi o zaštiti vlastitog poslovanja. Svi članovi biti će na vrijeme obaviješteni o promjenama putem e-maila
9. Uvjeti registriranja imena domene
Registriranje imena domene obavlja se prema uvjetima koje je definirao Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - za domene internacionalnog karaktera (.com, .net, .org i sl.). Registriranje imena domena unutar hrvatske nacionalne mreže (.hr) podlježe uvjetima određenim od strane CARNeta (Croatian Academic and Research Networka).
10. Starosna dob Člana
Sirius neće sklapati ugovore niti vršiti naplatu usluga od maloljetnih osoba, odnosno osoba mlađih od 18 godina.
11. Izmjene uvjeta korištenja
Članovi se slažu da Sirius može ponovno preispitati ovdje navedene uvjete korištenja usluga kao i izmjeniti usluge na koje se navedeni uvjeti odnose. Članovi će biti odmah obavješeteni putem e-maila dođe li do bilo kakvih važnijih izmjena.
12. Sirius ima pravo prekinuti pružanje svojih usluga odmah i bez obavještenja članovima koji prekrše ovdje navedene uvjete korištenja. Član ima pravo bilo kada raskinuti ugovor sa Siriusom. Navedeni uvjeti korištenja kao i ovaj ugovor na snazi su sve dok Član koristi usluge Sirius web hostinga.
13. Primjena Zakona
Ovaj će ugovor biti primjenjen prema Zakonu Republike Hrvatske.

PRIHVAĆANJE UGOVORA I UVJETA KORIŠTENJA

Član je dužan pročitati ovaj ugovor i potvrditi da se slaže sa svim navedenim uvjetima prije početka korištenja usluga Sirius web hostinga.